14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (Ε.Μ.Ε.Κ.Α) 1- 3 Φεβρουαρίου 2013 DIVANI CARAVEL Αθήνα

14 ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Μ.Ε.Κ.Α

(Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας) 

1- 3 Φεβρουαρίου 2013 DIVANI CARAVEL Αθήνα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΜΕΚΑ.


Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 2012


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΜΕΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και 5 Φεβρουαρίου 2012 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2JM57zXt4mqMjhkMjRhMDktM2Y4NS00ZTkwLWFjMTQtYjg4OTRjNWI5NmFm&hl=en_US

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο word αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση emeka@congressexcel.gr

Οδηγίες για τη συγγραφή της περίληψης:

Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

Ο τίτλος της εργασίας, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, να γραφεί με κεφαλαία γράμματα.

Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γραφούν κάτω από τον τίτλο. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γραφούν πρώτα. Υπογραμμίστε τον κύριο συγγραφέα  -παρουσιαστή της εργασίας. Να μην αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων.

Αφήστε μια σειρά κενή πριν αρχίσετε το κείμενο της περίληψης, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως.

Μην συμπεριλάβετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης.

Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς έγκριση. Διορθώσεις ή αντικαταστάσεις κειμένων δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή.

Στη συνοδευτική σας επιστολή /μήνυμα πρέπει να αναφέρετε απαραιτήτως τον τρόπο που επιθυμείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση) καθώς και προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, e-mail) του υπευθύνου συγγραφέα για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με την εργασία.

Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας.

Η εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων είναι απαραίτητη για να γίνει αποδεκτή η παρουσίαση της εργασίας.

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 2012

13 Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 2012


Το επόμενο Συνέδριο της
Εταιρείας Μελέτης Καρδιακής Ανεπάρκειας 
(ΕΜΕΚΑ
θα πραγματοποιηθεί στις 
3 Φεβρουαρίου 2012.

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Καρδιακής Ανεπάρκειας


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2JM57zXt4mqNGMxOWI2OTYtZWQ0Yi00NjFhLTk5NzQtMmRkNjVlMTE2OWQ1&authkey=CP_s7OsO&hl=en

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα, 4 - 6 Φεβρουαρίου 2011
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits).
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η συνεδριακή αίθουσα θα είναι εξοπλισμένη με slide & overhead projectors καθώς και για παρουσιάσεις μέσω power point.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε όλη την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί εμπορική έκθεση Φαρμακευτικών και Ιατρικών Ειδών στο φουαγιέ της αίθουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL.
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα δοθούν 3 βραβεία και 2 έπαινοι για τις καλύτερες προφορικές εργασίες. Θα βραβευθεί επίσης το καλύτερο poster.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
To Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Κ.Α. θα απονείμει μία υποτροφία εξωτερικού διάρκειας έξι μηνών με αντικείμενο Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιακή Ανεπάρκεια. Επιπλέον θα ενισχύσει την έναρξη Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας σε τέσσερις Καρδιολογικές Κλινικές της περιφέρειας στις οποίες υπηρετούν ως οργανικά μέλη καρδιολόγοι που έχουν λάβει υποτροφία από την ΕΜΕΚΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mailemeka@gmail.com
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι ναπαρακολουθήσουν το Συνέδριο καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συνεδρίου Congress Excel, Κερασούντος 8, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210-60 49 215, Fax: 210-60 49 724 e-mail: emeka@congressexcel.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Οι περιλήψεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο word αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση emeka@congressexcel.gr
Οδηγίες για τη συγγραφή της περίληψης:
               Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
               Ο τίτλος της εργασίας, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, να γραφεί με κεφαλαία γράμματα
               Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γραφούν κάτω από τον τίτλο. Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γραφούν πρώτα. Υπογραμμίστε τον κύριο συγγραφέα-παρουσιαστή της εργασίας. Να μην αναγράφονται οι επιστημονικοί τίτλοι των συγγραφέων
               Αφήστε μια σειρά κενή πριν αρχίσετε το κείμενο της περίληψης, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
               Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως
               Μην συμπεριλάβετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης
               Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς έγκριση. Διορθώσεις ή αντικαταστάσεις κειμένων δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή
               Στη συνοδευτική σας επιστολή /μήνυμα πρέπει να αναφέρετε απαραιτήτως τον τρόπο που επιθυμείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση) καθώς και προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνο, e-mail) του υπευθύνου συγγραφέα για μελλοντική ενημέρωση σχετικά με την εργασία
               Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας
               Η εγγραφή στο συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων είναι απαραίτητη για να γίνει αποδεκτή η παρουσίαση της εργασίας